Principios neurocognitivos para o ensino de nativos dixitais

Fragmentos da ponencia do doutor Roberto Rosler


1.- Troyanos de pensamento analóxico

2.- Imaxe vista vs imaxe lida e linguaxe lacónica3.- Consellos sobre o deseño de pwp

4.- ¿Por que usar pwp?
Vídeo completo